Inbouw IMO Tier III motoren

In de afgelopen twee decennia is de regelgeving van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) met betrekking tot de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) steeds strenger geworden. Dit begon met de zogenaamde IMO Tier 1-regeling in 2000, later met IMO Tier II in 2011. IMO Tier III werd in 2016 ingevoerd, maar eerst alleen in de Noord-Amerikaanse en Caribische wateren van de VS. In Europa zijn de IMO Tier III-voorschriften vanaf 1 januari 2021 van kracht, in de ‘Emission Control Areas’ (ECA’s) in de Noord- en de Oostzee. Dit betekent dat alle schepen met een motorvermogen van meer dan 130 kilowatt moeten voldoen aan de IMO Tier III-voorschriften.

Wat is IMO Tier III?

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) reguleert de emissienormen van dieselmotoren van meer dan 130 kilowatt.  IMO Tier III is alleen van toepassing binnen een NOx Emission Control Area. De Tier III-regelgeving is van kracht voor Noord-Amerika en de NOx ECA’s in de Caribische Zee van de VS voor alle schepen die na 1 januari 2016 zijn gebouwd.
Motoren die alleen in noodsituaties worden gebruikt, zijn vrijgesteld.

Om aan deze eisen te voldoen hebben verschillende motorenleveranciers maar ook andere bedrijven hiervoor systemen ontwikkeld. Deze leveranciers doen dit bijvoorbeeld in combinatie met SCR technologie (Selective Catalytic Reduction). Zij gebruiken nieuw ontworpen SCR-installaties bij de aandrijfmotoren en generatorsets die zij toepassen binnen de maritieme sector, om de NOx te reduceren en zo te voldoen aan de IMO Tier III regelgeving.

Hoekman Shipbuilding & IMO Tier III

De eerste ervaringen met deze nieuwe regelgeving heeft Hoekman Shipbuilding opgedaan bij de nieuwbouw van de Ms Peter voor Baggerbedrijf de Boer/ Dutch Dredging. Ook voor de binnenvaart en garnalenkotters heeft Hoekman Shipbuilding al SCR-systemen ingebouwd. Hoekman is dus het juiste adres om tot een goede IMO Tier III oplossing te komen.