Opstellen SEEMP plan

Energie efficiëntie en emissiereductie

Nieuwbouw

Advies op gebied van energie-efficiëntie en emissiereductie

Vanaf 1 januari 2013 gelden nieuwe regels voor de energie-efficiëntie voor schepen groter dan 400 GT. Ook voor steeds meer organisaties in de maritieme sector met kleinere schepen staat het energie-efficiënter maken van hun schip of scheepsvloot hoog op de agenda.
Wij adviseren u graag bij het optimaliseren van uw bestaande of nieuw te ontwerpen schip. Zo kunnen wij helpen en begeleiden bij het opstellen van uw Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP).

Opstellen van het Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)

Hoekman Shipbuilding kan u helpen bij het opstellen van het Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) voor uw schip of vloot. Het uitgangspunt is hierbij dat u als scheepseigenaar of reder gaat voldoen aan alle eisen van het International Energy Efficiency Certificate (IEEC).
Met de regels van het Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) wordt de reder en opvarenden aangemoedigd om bij elke stap van het SEEMP nieuwe technieken en praktijken te onderzoeken en overwegen bij het optimaliseren van het energiegebruik van het schip. Dergelijke energie-efficiëntie maatregelen zullen namelijk moeten leiden tot een verlaging van het brandstofverbruik en daarmee ook tot een reductie van de CO2 uitstoot.

Advies op gebied van emissiereductie

De regelgeving om het zeemilieu te beschermen wordt al jaren lang steeds verder aangescherpt. Het IMO-verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee (MARPOL) is hierin de internationale koepel voor vrijwel alle maritieme inspanningen om zorg te dragen voor het milieu. Ook de emissienormen voor de binnenvaart worden steeds weer verder aangescherpt om het milieu te sparen en de concurrentie met het wegvervoer voor te blijven. Hoekman Shipbuilding adviseert u graag over de wijze waarop u aan de huidige en toekomstige emissie wet- en regelgeving kan voldoen.
Wij kunnen u onder andere adviseren op gebied van Ballast Water Treatment Systems, SCR katalysatoren en roetfilters.

Indien u interesse hebt in ons advies bij het op stellen van het SEEMP rapport kunt u contact met ons opnemen.