Inbouw stage V motoren

Stage V motoren

Hoekman Shipbuilding is de laatste tijd druk met het inbouwen van motoren die voldoen aan de nieuwste stage V-normen. Sleep- en duwboten zoals de MS Peter van baggerbedrijf de boer, de MS Jacolien, MS Zeldenrust maar ook bijvoorbeeld de viskotter CUX7. Terwijl we op dit moment bezig zijn met onder andere de Hercules van Kapitein Maritiem.
De mannen van Hoekman Shipbuilding hebben dus al veel ervaring opgedaan met het plaatsen van deze nabehandelingssystemen.

Stage V-norm

Sinds 1 januari 2022 moeten alle nieuwbouwschepen voldoen aan de stage V-emissienorm.
Schepen met motoren kleiner dan 300kW moesten al per 1 januari 2019 aan deze norm voldoen.
De garnalenvisserij moet per 1 januari 2023 voldoen aan nieuwe strenge stikstofregels om een WNB-vergunning te krijgen voor het vissen in Natura2000 gebieden. Ze moeten dan of voor de kant blijven liggen, ofwel buiten de Natura2000 gebieden vissen.
Het doel van de Stage V-emissie eisen is dat schepen minder luchtemissies uitstoten. Dit komt ten goede aan de luchtkwaliteit.

Het SCR-systeem

Een SCR-systeem (selectieve katalytische reductie) zet stikstofoxide (NOx) om in waterdamp en stikstof (zonder oxiden).
Hiervoor wordt een AdBlue-oplossing (32,5% ureum + 67,5% zuiver water) in de SCR-katalysator geïnjecteerd en vermengt met de uitlaatgassen. Hierdoor treedt een reactie op zodat stikstofoxide (NOx) omgezet wordt in waterdamp (H2O) en stikstof (N2).
In de SCR-katalysator wordt AdBlue geïnjecteerd, deze vloeistof reageert met de elementen van de katalysator en stikstofoxide. Hiervoor moeten de uitlaatgassen nog wel voldoende warm zijn. Dan ontstaat een reactie die leidt tot een afname van 90% van stikstofoxide aan het einde van het uitlaatsysteem.
Er resteert dan nog wat stikstof, water en een lage concentratie koolstofdioxide (N2, H2O en CO2).