Krachtberekening

FEM Analyse

FEM analyses (Finite Element Method analyses) of ook wel FEA (Finite Element Analysis) genoemd, zijn sterkteberekeningen. Met behulp van de FEM analyse komen de engineers van Hoekman Shipbuilding tot goede oplossingen die in de praktijk goed werken en voldoen aan de standaard.

Het is verstandig om vroeg in het ontwikkelproces te simuleren hoe onderdelen zich gedragen, zodat tijdig zichtbaar is waar problemen in een constructie zich bevinden en hoe de constructie geoptimaliseerd kan worden. Dat levert in de praktijk tijdswinst op en werkt kostenverlagend. Goede FEM analyses voorkomen onnodig testen, tijdverlies en schade.

Het uitvoeren van FEM analyses is een combinatie van theoretische vakkennis, ervaring en kennis van de praktijk. Deze combinatie van kennis helpt ons om de resultaten uit de FEM analyse goed te interpreteren. Zo komen wij tot de beste oplossing.

Door het uitvoeren van FEM berekeningen kan Hoekman Shipbuilding u veel meer vertellen over het gedrag van uw product ten aanzien van mogelijke belastingen. Op een 3D model kunnen wij de krachten waarheidsgetrouw aanbrengen en de constructie doorrekenen waardoor we de optredende spanningen in de onderdelen kunnen vinden. 
Aan de hand van deze gegevens kunnen de engineers van Hoekman Shipbuilding u adviseren bij het ontwerpen en maken van deugdelijke producten.

Wat is een FEM analyse?

Voor de sterkteberekeningen door analyse zijn verschillende namen. FEM analyse (Finite Element Method), wordt ook wel FEA (Finite Element Analysis) genoemd. In het Nederlands noemen we het ook wel de Eindige Elementen Methode, EEM.

Middels een FEM analyse kunnen complexe vormen en samenstellingen van materialen onder andere worden beoordeeld op vervorming, op sterkte, op stijfheid en op vermoeiing. De analyse is dankzij het computersysteem veel sneller te maken dan vroeger en de uitkomsten worden gedetailleerd en overzichtelijk met een kleurensysteem weergegeven.

De methode vertaalt een complexe onderdelen en samenstellingen naar kleine eenvoudige elementen met een onderlinge samenhang. De FEM analyse of sterkteberekening laat snel zien waar zich kritieke punten bevinden in de constructie. In het kleurenschema zijn de spanningen van het materiaal van binnenuit en de vervormingen aan de buitenkant te zien. En de sterkteberekening geeft ook aan wat de resultaten zijn ten aanzien van de waarden die u vooraf heeft aangegeven.

Bij het aanbrengen van randvoorwaarden, beperkingen en belastingen kan de methode de praktijksituatie zo dicht mogelijk simuleren. De constructie wordt met de FEM software doorgerekend om duidelijk te krijgen hoe elk element reageert. Daardoor kan een conclusie worden getrokken over de constructie als geheel.

Door aanpassingen in de computer kunnen we snel zien wat dit voor gevolgen dit bijvoorbeeld voor de sterkte of stijfheid van het product heeft en kunnen we analyseren en testen totdat het gewenste resultaat is bereikt. Dat resultaat kan bijvoorbeeld een product zijn dat met behoud van zijn sterkte en zijn stijfheid lichter is geworden, stabieler of efficiënter kan worden geproduceerd.