Opstellen IOPP plan

IOPPC

Advies op gebied van International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPPC).

Het International Oil Pollution Prevention certificaat, of IOPPC is wettelijk verplicht voor schepen groter dan 400 GT. Schepen kleiner dan deze moeten ook voldoen aan de eisen gesteld in Marpol Annex 1. 1, hoewel ze hier geen certificaat van hoeven te hebben. Wel kan ILenT of het klassenbureau hiervoor een verklaring afgeven.
Wij adviseren u graag bij het optimaliseren van uw bestaande of nieuw te ontwerpen schip. Zo kunnen wij helpen en begeleiden bij het opstellen van uw International Oil Pollution Prevention Plan, of IOPP.

Opstellen van het Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP)

Hoekman Shipbuilding kan u helpen bij het opstellen van het Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP) voor uw schip of vloot. Hierin staat hoe gehandeld moet worden bij een olieverontreiniging en wat hiervoor aan boord dient te zijn.
Het uitgangspunt is hierbij dat u als scheepseigenaar of reder gaat voldoen aan alle eisen van het International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPPC).

Indien u interesse hebt in ons advies bij het op stellen van het IOPP/ SOPEP rapport kunt u contact met ons opnemen.